Respekt för rättsstatsprincipen i EU

Petitioner not public
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Skapa ett objektivt och opartiskt utvärderingssystem för att kontrollera att alla medlemsländer följer EU:s värderingar. a) Ta fram allmän EU-lagstiftning som gör det möjligt att på ett objektivt sätt kontrollera hur nationella bestämmelser om rättsstatsprincipen tillämpas i praktiken. Lagstiftningen ska stärka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsländerna och göra det lättare att använda bestämmelserna i artikel 7 i EU-fördraget om eventuella åsidosättanden av EU:s värden. b) Underlätta tillämpningen av EU-lagstiftningen om straffrättsligt samarbete (t.ex. den europeiska arresteringsordern).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now