Respekt för rättsstatsprincipen i EU

Pier Virgilio DASTOLI
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched April 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Skapa ett objektivt och opartiskt utvärderingssystem för att kontrollera att alla medlemsländer följer EU:s värderingar. a) Ta fram allmän EU-lagstiftning som gör det möjligt att på ett objektivt sätt kontrollera hur nationella bestämmelser om rättsstatsprincipen tillämpas i praktiken. Lagstiftningen ska stärka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsländerna och göra det lättare att använda bestämmelserna i artikel 7 i EU-fördraget om eventuella åsidosättanden av EU:s värden. b) Underlätta tillämpningen av EU-lagstiftningen om straffrättsligt samarbete (t.ex. den europeiska arresteringsordern).

Thank you for your support, Pier Virgilio DASTOLI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now