Dodržiavanie zásad právneho štátu v Európskej únii.

Pier Virgilio DASTOLI
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched April 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vytvorenie objektívneho a nestranného hodnotiaceho mechanizmu, ktorým by sa overilo, či všetky členské štáty uplatňujú hodnoty Európskej únie. a) Prijať v Európskej únii všeobecné právne predpisy, ktoré umožnia objektívne overiť konkrétne uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa právneho štátu s cieľom posilniť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi a uľahčiť vykonávanie ustanovení článku 7 ZEÚ o možnom porušení hodnôt Únie. b) Uľahčiť presadzovanie európskych právnych predpisov v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach (napr. európsky zatykač).

Thank you for your support, Pier Virgilio DASTOLI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now