Dodržování zásad právního státu v Evropské unii

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Vytvoření objektivního a nestranného hodnotícího mechanismu, kterým by bylo možné ověřovat, zda všechny členské státy uplatňují hodnoty Evropské unie. a) Přijmout v Evropské unii obecný právní předpis, který umožní objektivním způsobem ověřovat konkrétní uplatňování vnitrostátních předpisů vztahujících se k právnímu státu s cílem posílit vzájemnou důvěru mezi členskými státy a usnadnit provádění ustanovení článku 7 Smlouvy o EU o možném porušení hodnot Unie. b) Usnadnit prosazování evropských právních předpisů o justiční spolupráci v trestních věcech (např. evropský zatýkací rozkaz).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now