Zusammenleben

S 284 podpismi, o neprehľadnom postupe projektu v ďalšej fáze výstavby suchých zásobníkov v oblasti Kłodzko a o environmentálnych hrozbách spojených s týmto projektom 

Helena Gawron
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície uvádza, že počas príprav na získanie finančných prostriedkov zo zdrojov Svetovej banky v ďalšej fáze výstavby suchých nádrží v oblasti Kłodzko v rámci projektu Odra-Vistula (umelá regulácia a zlepšenie splavnosti poľských riek) sa vyskytli nezrovnalosti. Podľa jej názoru boli vynechané verejné konzultácie, obyvatelia neboli informovaní o presídlení v dostatočnom predstihu, dotknuté osoby nedostali primerané odškodnenie za svoj majetok, ani im nebolo umožnené odvolať sa. Okrem toho poukazuje na nezvratné vplyvy výstavby vodných nádrží na krajinu a ekologickú rovnováhu oblasti Kłodzko: ničenie lesných ekosystémov vrátane ohrozenia živočíšnych a rastlinných druhov chránených v rámci sústavy Natura 2000, ako aj ohrozených druhov. Existuje aj riziko zhoršenia schopnosti zadržiavať vodu a vybetónovania oblastí, ktoré sú cennými turistickými lokalitami, čo by mnohých obyvateľov mohlo pripraviť o živobytie v tomto sektore.

Thank you for your support, Helena Gawron

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international