Zusammenleben

подкрепена от 284 подписа, относно непрозрачния проектантски процес за следващия етап от изграждането на сухи резервоари в област Клодзко и заплахите за околната среда, произтичащи от този проект 

Helena Gawron
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията твърди, че е имало нередности по време на подготовката за търсене на финансиране от Световната банка за следващия етап от изграждането на сухи резервоари в област Клодзко, като част от проекта Одра-Висла (за изкуствено регулиране и подобряване на плаваемостта на полските реки). Според нея обществените консултации са били пропуснати, жителите не са били информирани за презаселването достатъчно рано, засегнатите лица не са получили достойно обезщетение за своето имущество и не са били в състояние да обжалват. Освен това вносителката на петицията посочва необратимите последици от изграждането на резервоарите за ландшафта и екологичното равновесие на област Клодзко – унищожаването на горски екосистеми, включително заплахите за животински и растителни видове, защитени по мрежата „Натура 2000“, както и за застрашени видове. Съществува също така риск от влошаване на задържането на вода и покриване с бетон на територии, които са ценни туристически обекти, което би лишило много жители от техния поминък в този сектор.

Thank you for your support, Helena Gawron

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now