Zusammenleben

Og 284 medunderskrivere, om den uigennemskuelige udformning af næste fase af opførelsen af tørbassiner i Kłodzko amt og de miljømæssige trusler i forbindelse med dette projekt 

Helena Gawron
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren hævder, at der opstod uregelmæssigheder under forberedelserne til at søge Verdensbankens finansiering til næste fase af opførelsen af tørbassiner i Kłodzko amt som led i Oder-Wisła-projektet (kunstig regulering og forbedring af de polske vandløbs sejlbarhed). Efter hendes opfattelse blev der ikke foretaget offentlige høringer, og beboerne blev ikke informeret om genbosætningen i tilstrækkelig god tid, de berørte personer fik ikke en rimelig kompensation for deres ejendom, og de var heller ikke i stand til at appellere. Andrageren henviser desuden til de uoprettelige virkninger på landskabet og den økologiske balance i Kłodzko amt som følge af opførelsen af bassinerne: ødelæggelse af skovøkosystemer, herunder trusler mod dyre- og plantearter, der er beskyttet under Natura 2000-nettet, samt truede arter. Der er også risiko for at forringe vandbindingen og at overdække områder, der er værdifulde turiststeder, med beton, hvilket ville fratage mange indbyggere deres levebrød i denne sektor.

Thank you for your support, Helena Gawron

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international