Zusammenleben

Ja 284 allekirjoittanutta, Klodzkon kunnan kuivien patoaltaiden rakentamisen seuraavaa vaihetta koskevan suunnitteluprosessin läpinäkymättömyydestä sekä hankkeesta seuraavista uhkista ympäristölle 

Helena Gawron
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Maailmanpankin rahoituksen hakemisessa osana Oder-Veiksel -hanketta (Puolan jokien keinotekoinen säätely ja liikennöitävyyden parantaminen) toteutettavien Klodzkon kunnan kuivien patoaltaiden seuraavalle vaiheelle tapahtui väärinkäytöksiä. Hänen mukaansa julkiset kuulemiset laiminlyötiin, asukkaille ei tiedotettu ajoissa siirrosta, kyseisille henkilöille ei myönnetty asianmukaista korvausta omaisuudestaan eivätkä he voineet valittaa asiasta. Vetoomuksen esittäjä painottaa lisäksi patoaltaiden rakentamisen lopullisia vaikutuksia maisemaan sekä Klodzkon kunnan luonnontasapainoon. Toteutuksessa tuhoutuu metsien ekosysteemejä ja siitä aiheutuu uhkia Natura 2000 -verkon suojelluille eläin- ja kasvilajeille sekä uhanalaisille lajeille. Vaarana on myös veden pidättämisen heikentyminen ja sellaisten alueiden umpeenrakentaminen, jotka ovat arvokkaita matkailukohteita. Tämä veisi monilta alueen asukkailta elinkeinon matkailualalla.

Thank you for your support, Helena Gawron

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international