Zusammenleben

Helena Gawron
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatelka petice tvrdí, že ve fázi přípravy podkladů pro získání financování Světové banky na další fázi výstavby suchých zásobníků v kladském okrese, jež jsou součástí projektu Odra-Visla (umělá regulace a zlepšení splavnosti polských řek), došlo k nesrovnalostem. Podle jejího názoru neproběhla veřejná konzultace, obyvatelé nebyli s dostatečným předstihem informováni o případném vystěhování a postižené osoby nedostaly důstojnou náhradu za svůj majetek, ani neměly možnost se odvolat. Kromě toho předkladatelka poukazuje na nevratné dopady stavby těchto zásobníků na krajinu a ekologickou rovnováhu v kladském okrese: zničení lesních ekosystémů, včetně ohrožení živočišných a rostlinných druhů chráněných sítí Natura 2000, jakož i ohrožených druhů. Existuje také riziko, že dojde ke zhoršení zadržování vody v krajině a k zabetonování míst, jež jsou cennými turistickými lokalitami, což by mnoho obyvatel pracujících v tomto odvětví připravilo o obživu.

Thank you for your support, Helena Gawron

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now