Zusammenleben

Och undertecknad av ytterligare 284 personer, om oklarheterna kring nästa steg i konstruktionen av torrdammar i distriktet Kłodzko och de miljöhot som är förknippade med projektet 

Helena Gawron
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren hävdar att oegentligheter förekom under förberedelserna för att söka finansiering från Världsbanken inför nästa steg i konstruktionen av torrdammar i distriktet Kłodzko, som ett led i Oder–Vistula-projektet (konstgjord reglering och förbättring av polska floders farbarhet). Hon hävdar att offentliga samråd utelämnades, att invånarna inte informerades om befolkningsomflyttningen tillräckligt långt i förväg, att de berörda invånarna inte gavs tillräcklig ersättning för sin egendom och att de inte kunde överklaga. Dessutom pekar framställaren på den oåterkalleliga effekt konstruktionen av dammar har på landskapet och den ekologiska balansen i distriktet Kłodzko: ödeläggelse av skogsekosystem, däribland hot mot djur- och växtarter som är skyddade inom Natura 2000-nätverket samt utrotningshotade arter. Det finns också en risk för försämrad vattenupptagning och betongbeläggning av områden som är värdefulla turistmål, vilket skulle beröva många invånare deras försörjningsmöjligheter i den sektorn.

Thank you for your support, Helena Gawron

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international