Zusammenleben

Par sauso rezervuāru celtniecības nepārredzamo nākamā posma sagatavošanas procesu Klodzko apriņķī un par šī projekta radīto vides apdraudējumu 

Helena Gawron
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka sagatavošanas darbu laikā, kas tika veikti, lai iegūtu Pasaules Bankas finansējumu nākamajam sauso rezervuāru celtniecības posmam Klodzko apriņķī projekta Odera-Vistula (Polijas upju kuģojamības mākslīga regulēšana un uzlabošana) ietvaros, tika pieļauti pārkāpumi. Viņa uzskata, ka tika izlaista sabiedriska apspriešana, iedzīvotāji netika pietiekami savlaicīgi informēti par pārmitināšanu, celtniecības projekta skartajiem cilvēkiem netika izmaksāta pienācīga kompensācija par īpašumu un netika nodrošināta iespēja iesniegt apelācijas sūdzību. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja norāda uz rezervuāru celtniecības neatgriezenisko ietekmi uz Klodzko apriņķa ainavu un ekoloģisko līdzsvaru, proti, meža ekosistēmu iznīcināšanu, tostarp draudiem dzīvnieku un augu sugām, kas aizsargātas Natura 2000 tīkla ietvaros, kā arī apdraudētajām sugām. Pastāv arī risks, ka pasliktināsies ūdens aizturēšana un tādu platību pārklāšana ar betonu, kuras ir vērtīgi tūrisma objekti, kā rezultātā daudziem iedzīvotājiem tiks atņemti iztikas līdzekļi šajā sektorā.

Thank you for your support, Helena Gawron

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international