Zusammenleben

Helena Gawron koos 284 allkirjaga Kłodzko maakonnas asuvate kuivreservuaaride järgmise ehitusstaadiumi läbipaistmatu kavandamise ja sellest projektist tulenevate keskkonnaohtude kohta 

Helena Gawron
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja väidab, et ettevalmistustel Maailmapanga raha saamiseks Kłodzko maakonna kuivreservuaaride ehitamise järgmiseks etapiks Oderi–Wisła projekti raames (kunstlik reguleerimine ja Poola jõgede laevatatavuse parandamine) rikuti eeskirju. Tema arvates jäeti avalikud konsultatsioonid tegemata, elanikke ei teavitatud ümberasustamisest piisavalt varakult, mõjutatud isikud ei saanud nende vara eest korralikku hüvitist, samuti ei olnud neil võimalik kaebust esitada. Lisaks juhib petitsiooni esitaja tähelepanu sellele, et veehoidlate ehitamine mõjutab pöördumatult Kłodzko maakonna maastiku- ja ökoloogilist tasakaalu. See lõhub metsade ökosüsteemi, sealhulgas ohustab looma- ja taimeliike Natura 20000 kaitsealal ning kaitsealuseid liike. Samuti on oht, et veesäilitusvõime väheneb ja betoneeritakse alasid, mis on väärtuslikud turismiobjektid, see aga jätaks paljud elanikud ilma oma elatusvahenditest selles sektoris.

Thank you for your support, Helena Gawron

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international