Tiere

Rosa Diez Tagarro ühenduse Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial nimel Hispaania väidetava suutmatuse kohta järgida intensiivse loomakasvatuse levikut käsitlevaid ELi õigusakte 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
27 Supporters 27 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja annab teada, et viimastel aastatel on intensiivse loomakasvatuse ettevõtete planeerimine Hispaanias hüppeliselt kasvanud ning sellel on laastavad tagajärjed sotsiaal-majanduslikule arengule ning keskkonnale, tervisele ja elukvaliteedile maapiirkondades, kus need asuvad. Petitsiooni esitaja sõnul on puhvertsoonid üksikute loomakasvatusettevõtete vahel ning põllumajandusettevõtete ja linnakeskuste vahel selgelt liiga väikesed. Tema arvates julgustavad erinevused liikmesriikide õigusaktides intensiivse loomakasvatusega tegelevate põllumajandusettevõtete kasvu riikides, kus eeskirjad ei ole nii ranged, nagu see on Hispaanias.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international