Tiere

от името на „Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial“, относно предполагаемо неспазване от страна на Испания на законодателството на ЕС относно разпространението на интензивно животновъдство 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
27 Supporters 27 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията съобщава, че през последните няколко години в Испания планирането на стопанствата за интензивно животновъдство е нараснало експоненциално с тежки последици за социално-икономическото развитие и околната среда, здравето и качеството на живот в селските райони, където се намират стопанствата. Тя твърди, че буферните зони между отделните животновъдни стопанства и между стопанствата и градските центрове са очевидно недостатъчни. Според нея разликите в законодателствата на отделните държави членки насърчават растежа на стопанствата с интензивно животновъдство в страните, в които правилата не са толкова строги, какъвто е случаят в Испания.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international