от името на „Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial“, относно предполагаемо неспазване от страна на Испания на законодателството на ЕС относно разпространението на интензивно животновъдство 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now