Handelspolitik

Referitoare la interpretarea restrictivă în ceea ce privește eligibilitatea produselor obținute din broaște pentru finanțarea din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime  

Paula Echenique
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petiționarul solicită ca toate produsele pescărești și de acvacultură obținute din broaște și din alte surse să fie considerate eligibile pentru ajutoarele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în special cele menționate la articolul 48 privind investițiile productive în acvacultură și la articolul 69 privind prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură. De asemenea, petiționarul solicită actualizarea anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, extinzând dispozițiile acesteia la toate organismele de apă dulce și de apă sărată, definite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului.

Thank you for your support, Paula Echenique

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now