Handelspolitik

Over een restrictieve interpretatie van de geschiktheid van producten die van kikkers zijn afgeleid voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 

Paula Echenique
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Indienster dringt erop aan dat kikkers en andere visserij- en aquacultuurproducten in aanmerking komen voor steun op grond van Verordening (EU) nr. 508/2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, met name de steun als bedoeld in artikel 48 betreffende productieve investeringen in aquacultuur en artikel 69 betreffende de verwerking van visserij- en aquacultuurproducten. Daarnaast dringt indienster aan op actualisering van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1379/2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, waarbij de bepalingen daarvan zouden worden uitgebreid tot alle zoetwater- en zoutwaterorganismen die gepreciseerd worden in Verordening (EU) nr. 1380/2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Thank you for your support, Paula Echenique

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now