Handelspolitik

O reštriktívnom výklade oprávnenosti produktov získaných zo žiab na podporu z prostriedkov Európskeho námorného a rybárskeho fondu 

Paula Echenique
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľka petície žiada, aby boli žaby a iné produkty rybolovu a akvakultúry považované za oprávnené na podporu podľa nariadenia (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, a to najmä pokiaľ ide o investície uvedené v článku 48, t. j. produktívne investície do akvakultúry, a v článku 69, t. j. investície do spracovania produktov rybolovu a akvakultúry. Predkladateľka petície tiež žiada, aby sa aktualizovala príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry tak, aby sa jej ustanovenia rozšírili na všetky sladkovodné a morské organizmy vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike.

Thank you for your support, Paula Echenique

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now