Handelspolitik

относно ограничителното тълкуване по отношение на допустимостта на продукти, получени от жаби, за финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство  

Paula Echenique
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията призовава жабите и други продукти от риболов и аквакултури да бъдат считани за допустими за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския фонд за морско дело и рибарство, по-специално помощта, посочена в член 48 относно производствените инвестиции в аквакултури и в член 69 относно обработката на продукти от риболов и аквакултури. Вносителката на петицията също призовава за актуализиране на приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури като се разшири приложното поле на разпоредбите върху всички сладководни и соленоводни организми, определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството.

Thank you for your support, Paula Echenique

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now