Handelspolitik

Par ierobežojošu interpretāciju attiecībā uz tādu produktu atbilstību, kuri iegūti no vardēm, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma saņemšanai 

Paula Echenique
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzēja prasa, lai vardes un citi zvejas un akvakultūras produkti tiktu uzskatīti par atbilstošiem atbalsta saņemšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, jo īpaši to, kas minēts 48. pantā par produktīviem ieguldījumiem akvakultūrā un 69. pantā attiecībā uz zvejas un akvakultūras produktu pārstrādi. Lūgumraksta iesniedzēja arī aicina atjaunināt Regulas (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju I pielikumu, attiecinot to uz visiem saldūdens un sālsūdens organismiem, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku.

Thank you for your support, Paula Echenique

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now