Handelspolitik

Sammakoista saatavien tuotteiden tukikelpoisuuden rajoittavasta tulkinnasta meri- ja kalatalousrahaston osalta 

Paula Echenique
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vetoomuksen esittäjä pyytää, että sammakot ja muut kalastus- ja vesiviljelytuotteet katsottaisiin tukikelpoisiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 mukaisesti myönnettävän tuen, erityisesti vesiviljelyyn tehtäviä tuottavia investointeja koskevan 48 artiklan sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostusta koskevan 69 artiklan osalta. Vetoomuksen esittäjä pyytää myös päivittämään kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1379/2013 liitettä I ja laajentamaan sen säännökset koskemaan kaikkia yhteisestä kalastuspolitiikasta annetussa asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 määriteltyjä makean veden ja suolaisen veden eliöitä.

Thank you for your support, Paula Echenique

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now