Handelspolitik

Paula Echenique
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatelka žádá o zahrnutí žab a jiných produktů rybolovu a akvakultury do podpory poskytované podle nařízení (EU) č. 508/2014 o Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a to zejména co se týče čl. 48 o produktivních investicích do akvakultury a čl. 69 o zpracování produktů rybolovu a akvakultury. Předkladatelka petice dále vyzývá k aktualizaci přílohy I nařízení (EU) č. 1379/2013 o stanovení společné organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury rozšířením na všechny sladkovodní a mořské organismy, které jsou popsány v nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice.

Thank you for your support, Paula Echenique

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now