Gesundheit

Petition No 0546/2020 by Julia Boehme (Swedish) on tackling homelessness rates in the European Union 

Volt Europa & Homeless Entrepreneur
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
4 Supporters 4 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 13 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzēja vēršas Lūgumrakstu komitejā, lai nosodītu vairāk nekā 4 miljonu bezpajumtnieku nespēju „palikt mājās“ Covid-19 pandēmijas laikā, uzsverot, ka pašreizējās ekonomiskās sekas var vēl lielāku cilvēku skaitu pakļaut bezpajumtniecības riskam. Viņa aicina Eiropas Savienību nodrošināt, ka neviens netiek atstāts novārtā, jo cīņai pret pandēmiju jābūt iekļaujošai, lai ierobežotu vīrusu. Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz vairākiem labas prakses piemēriem dalībvalstīs, piedāvājot arī iespēju grūtībās nonākušām ekonomikas nozarēm gūt labumu no bezpajumtnieku atbalsta centieniem. Viņa uzskata, ka tagad Savienībai būtu kopīgi jārīkojas, lai visā Savienībā īstenotu pasākumus mājokļu jomā, nodrošinot stratēģiju “Home First”. Lūgumraksta tiešsaistes versijā Eiropas Parlaments tiek aicināts izdot ES dalībvalstīm trīs veidu pamatnostādnes šajā jautājumā.

Thank you for your support, Volt Europa & Homeless Entrepreneur

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international