Gesundheit

By Julia Boehme (Swedish) on tackling homelessness rates in the European Union 

Volt Europa & Homeless Entrepreneur
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
4 Supporters 4 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 6 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren hänvänder sig till utskottet för framställningar och fördömer att över fyra miljoner hemlösa européer inte kan stanna ”hemma” under covid-19-pandemin, och framhåller att epidemins aktuella följder för ekonomin kan leda till att ännu fler riskerar att bli hemlösa. Hon uppmanar Europeiska unionen att se till att ingen lämnas utanför, eftersom kampen mot pandemin måste vara inkluderande för att hindra virusspridningen. Framställaren anför ett flertal exempel på god praxis i medlemsstaterna, som också ger hårt ansatta sektorer inom näringslivet möjlighet att dra nytta av det som görs till stöd för de hemlösa. Hon anser att unionen nu bör vidta gemensamma åtgärder för bostadssituationen i hela unionen och tillförsäkra en strategi där bostäder kommer i första hand (”Home First”). I internetversionen av denna framställning uppmanas Europaparlamentet att utfärda tre slags riktlinjer om denna fråga till EU:s medlemsstater.

Thank you for your support, Volt Europa & Homeless Entrepreneur

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international