Gesundheit

By Julia Boehme (Swedish) on tackling homelessness rates in the European Union 

Volt Europa & Homeless Entrepreneur
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
4 Supporters 4 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 13 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja pöördub petitsioonikomisjoni poole taunimaks asjaolu, et enam kui neli miljonit kodutut eurooplast ei saa COVID-19 pandeemia ajaks „oma koju“ jääda, ja rõhutab, et praeguse olukorra majanduslikud tagajärjed võivad koguni tekitada ohu, et veel rohkem inimesi jääb kodutuks. Ta kutsub Euroopa Liitu üles tagama, et kedagi ei jäetaks kõrvale, sest viiruse ohjeldamiseks peetav pandeemiavastane võitlus peab olema kaasav. Petitsiooni esitaja viitab mitmele liikmesriikides rakendatavale heale tavale, mis pakuvad ka surve all olevatele majandussektoritele võimalust kodutute toetamise pingutustest kasu saada. Ta on veendunud, et nüüd peaks liit ühiselt tegutsema, et rakendada eluasememeetmeid kogu liidus, järgides kodu tähtsustamise strateegiat. Petitsiooni veebiversioonis kutsutakse Euroopa Parlamenti üles andma ELi liikmesriikidele selles küsimuses kolme liiki suuniseid.

Thank you for your support, Volt Europa & Homeless Entrepreneur

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international