Gesundheit

By Julia Boehme (Swedish) on tackling homelessness rates in the European Union 

Volt Europa & Homeless Entrepreneur
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
4 Supporters 4 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 6 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Peticijos pateikėja kreipiasi į Peticijų komitetą, kad pasmerktų tai, jog 4 mln. benamių europiečių negali likti „namuose“ per COVID-19 pandemiją, ir pabrėžia, kad dėl dabartinių ekonominių pasekmių dar daugiau žmonių galėtų tapti benamiais. Ji ragina Europos Sąjungą užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje, nes kova su pandemija turi būti įtrauki, kad būtų galima suvaldyti virusą. Peticijos pateikėja nurodo kelis gerosios patirties pavyzdžius valstybėse narėse, kuriais ekonominę įtampą patiriantiems sektoriams taip pat suteikiama galimybė gauti naudos iš paramos benamiams. Ji mano, kad Sąjunga turėtų imtis bendrų veiksmų, kad visoje Sąjungoje įgyvendintų apgyvendinimo priemones, kuriomis būtų užtikrinamas strategijos „Svarbiausia būstas“ įgyvendinimas. Internetinėje peticijos versijoje Europos Parlamentas raginamas ES valstybėms narėms šiuo klausimu parengti trijų rūšių gaires.

Thank you for your support, Volt Europa & Homeless Entrepreneur

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international