Gesundheit

By Julia Boehme (Swedish) on tackling homelessness rates in the European Union 

Volt Europa & Homeless Entrepreneur
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
4 Supporters 4 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 6 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składająca petycję zwraca się do Komisji Petycji o potępienie braku możliwości pozostania „w domu” w związku z pandemią COVID-19 w przypadku ponad 4 mln bezdomnych Europejczyków, podkreśla również, że obecne skutki gospodarcze mogą doprowadzić nawet do zwiększenia liczby osób zagrożonych bezdomnością. Składająca petycję wzywa Unię Europejską do zapewnienia, by nikt nie został pominięty, ponieważ walka z pandemią musi obejmować wszystkich, aby możliwe było powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Składająca petycję odnosi się do szeregu dobrych praktyk w państwach członkowskich, oferujących również sektorom gospodarki, które znalazły się w trudnej sytuacji, możliwość czerpania korzyści z działań służących wspieraniu osób bezdomnych. Składająca petycję uważa, że Unia powinna teraz podjąć wspólne działania w celu wdrożenia w całej Unii środków w dziedzinie mieszkalnictwa zapewniających realizację strategii Home First. W internetowej wersji petycji wezwano Parlament Europejski do wydania w tej sprawie trzech rodzajów wytycznych dla państw członkowskich UE.

Thank you for your support, Volt Europa & Homeless Entrepreneur

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international