Gesundheit

By Julia Boehme (Swedish) on tackling homelessness rates in the European Union 

Volt Europa & Homeless Entrepreneur
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
4 Supporters 4 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 13 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията се обръща към комисията по петиции с искане тя да осъди факта, че над 4 милиона бездомни европейци не са в състояние да останат „у дома си“ по време на пандемията от COVID-19, и подчертава, че настоящата икономическа ситуация би могла да изложи още повече хора на риск от бездомничество. Тя призовава Европейския съюз да гарантира, че никой не е изоставен, тъй като борбата срещу пандемията трябва да бъде приобщаваща, за да се ограничи разпространението на вируса. Вносителката на петицията се позовава на редица добри практики в държавите членки, които предлагат също така възможност икономическите сектори, подложени на натиск, да извлекат ползи от усилията за оказване на подкрепа на бездомните. Тя счита, че сега Съюзът следва да предприеме съвместни действия за прилагане на мерки за жилищно настаняване в целия Съюз, като прилага стратегия, която третира този въпрос като приоритет. В онлайн версията на петицията се отправя призив към Европейския парламент да издаде три вида насоки за държавите – членки на ЕС, по този въпрос.

Thank you for your support, Volt Europa & Homeless Entrepreneur

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international