Zusammenleben

относно дискриминационната практика на италианската държава във връзка с издаването и подновяването на паспорти на италианските родители 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
72 Supporters 72 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията се оплаква от дискриминационната практика на италианската държава, що се отнася до издаването и подновяването на паспорти на италианските родители. Вносителката на петицията обяснява, че за да може един италиански родител да издаде или поднови собствения си паспорт, е необходимо да получи съгласието на другия родител, дори в случаите, когато това е бивш съпруг или съпруга или бивш несемеен партньор, който е напуснал Италия с децата им. Тази практика е не само изключително унизителна, но също така и изключително сложна в случаите, в които бившите съпруг или съпруга напускат страната с децата, без да упоменат адрес. Вносителката на петицията твърди, че в тези случаи италианският родител се принуждава да се обърне към съдия по настойничеството, за да се сдобие с паспорт. Вносителката на петицията призовава за незабавното прекратяване на тази дискриминационна практика от страна на италианската държава, която е в ущърб на собствените ѝ граждани.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now