Gesundheit

O nerovnakom prístupe aragónskeho zdravotníctva k časti jeho zamestnancov 

Belen Moreno Solano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
262 Supporters 262 in Europäische Union
52% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Time remaining 3 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľka petície odsudzuje diskrimináciu, ktorej je vystavená časť pracovníkov aragónskeho zdravotníctva (pracovníci manažmentu a služieb a personál odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov) od roku 2010, keď boli uznaní ako pracovníci tretej úrovne profesionálnej kariéry, ale na rozdiel od absolventov vysokých škôl a zdravotníckych škôl nedostávajú príplatok k mzde. Predkladateľka petície sa domnieva, že neexistuje žiadne objektívne a primerané odôvodnenie stavu, keď absolventi zdravotných a vysokých škôl dostávajú príplatok za tretí stupeň profesionálnej kariéry, ale odborní pracovníci iných kategórií, ktorí dostávajú aj podstatne nižšiu mzdu, nedostávajú príplatok za túto tretiu úroveň profesionálnej kariéry. Jediný objektívny rozdiel spočíva v tom, že patria do inej platovej triedy s nižšou mzdou.

Thank you for your support, Belen Moreno Solano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international