Gesundheit

Belén Moreno Solano selle kohta, et Aragoni piirkonna tervishoiuteenistus kohtleb mõningaid oma töötajaid ebavõrdselt 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
262 Supporters 262 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja taunib asjaolu, et alates 2010. aastast kannatab osa Aragoni tervishoiuteenistuse töötajaid (haldus- ja teenindustöötajad ning tervishoiutöötajate koolitamisega tegelev personal) diskrimineerimise all, kuna neid ei tunnustata kolmanda taseme spetsialistidena, nagu kõrghariduse omandanud ja arstiteaduse lõpetanud töötajaid, ning nad ei saa vastavalt sellele palka. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et selleks puudub objektiivne ja mõistlik põhjendus, kuna arstiteaduse lõpetanud ja kõrgkooli diplomi omandanud töötajad saavad palka vastavalt ametialase karjääri kolmandale tasemele, aga teiste valdkondade töötajad, kelle töötasu on niikuinii väiksem, kolmandale tasemele vastavat palka ei saa. Ainus objektiivne erinevus seisneb selles, et nad kuuluvad erinevasse, madalama palgaga ametikategooriasse.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international