Versorgung

Om forbud mod brug af spildevandsslam i europæisk landbrug 

Socialwelfare
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren er bekymret over brugen af spildevandsslam i landbruget i Europa og navnlig Italien. Han tager afstand fra et dekret vedtaget af den italienske regering, der tillader brug af spildevandsslam som gødning til landbrugsjord. Ifølge andrageren anvender den italienske lovgivning og det regionale miljøbeskyttelsesagentur ("l'Arpa Torino") ikke tilstrækkeligt høje standarder for behandling og bortskaffelse af slam i Italien. Andrageren forklarer, at slammet som følge heraf bruges sammen med andet industrielt affald med en høj koncentration af kemikalier, hvilket giver anledning til forurening af jorden. Andrageren henvender sig derfor til Europa-Parlamentet for at opfordre til et forbud mod brug af slam i europæisk landbrug.

Thank you for your support, Socialwelfare

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now