Versorgung

Om förbud mot användning av avloppsslam i jordbruket i Europa 

Socialwelfare
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren är oroad över användningen av avloppsslam i jordbruket i Europa och särskilt i Italien. Han kritiserar skarpt ett dekret som antagits av den italienska regeringen och som möjliggör användning av avloppsslam som gödningsmedel på jordbruksmark. Enligt framställaren tillämpar inte den italienska lagstiftningen och den regionala miljöskyddsmyndigheten (”l’Arpa Torino”) tillräckligt stränga normer för behandling och bortskaffande av slam i Italien. Framställaren förklarar att slammet därför används tillsammans med annat industriavfall som innehåller en hög koncentration av kemikalier och leder till markföroreningar. Framställaren vänder sig därför till Europaparlamentet för att efterlysa ett förbud mot användning av slam i jordbruket i Europa.

Thank you for your support, Socialwelfare

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now