Rechtstaatlichkeit

Om de dåliga tågförbindelserna i provinsen Almeria. 

F. C.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren klagar över provinsen Almerias dåliga tågförbindelser, både med resten av Andalusien och med Madrid. Framställaren klagar över statens och regionens långsamhet och framför även klagomål till EU-institutionerna om att arbetet med Medelhavskorridoren inte går tillräckligt snabbt. Framställaren efterlyser en pålitlig, konkurrenskraftig och kostnadseffektiv korridor med intermodal gods- och persontrafik som kan locka till sig företag, investeringar och logistikverksamhet och menar att denna resväg är strategisk för västra Andalusien och för att binda ihop Iberiska halvön med resten av Europa. Framställaren vill att de irrationella utbetalningarna av EU-medel till infrastruktur ska granskas och att det transeuropeiska stomnätet för transporter (TEN-T) ska prioriteras.

Thank you for your support, F. C.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now