Rechtstaatlichkeit

O nedostatočných železničných spojeniach v provincii Almería 

F. C.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície sa sťažuje na nedostatočné železničné spojenia provincie Almería, a to tak so zvyškom Andalúzie, ako aj s Madridom. Predkladateľ petície sa sťažuje na to, že ústredná a regionálna vláda pomaly koná, a sťažuje sa aj na európske inštitúcie v súvislosti s pomalým pokrokom v práci na stredomorskom koridore. Predkladateľ petície požaduje spoľahlivý, konkurencieschopný a nákladovo efektívny intermodálny koridor nákladnej a osobnej dopravy s cieľom prilákať spoločnosti, investície a logistické operácie, pričom tvrdí, že táto trasa má strategický význam pre západnú Andalúziu a prepojenie Pyrenejského polostrova so zvyškom Európy. Predkladateľ petície žiada, aby sa preverilo nelogické vynakladanie finančných prostriedkov EÚ na infraštruktúru a aby sa uprednostnila základná transeurópska dopravná sieť (TEN-T).

Thank you for your support, F. C.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now