Versorgung

Och undertecknad av ytterligare 6 personer, om markförbättringskooperativ i Emilia Romagna, Italien 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 6 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställarna (sex kommunfullmäktigeledamöter) begär att Europaparlamentet vidtar åtgärder rörande regionen Emilia Romagnas befogenheter när det gäller funktionell och hierarkisk kontroll över verksamheten hos de åtta regionala markförbättringskooperativen, samt påpekar diverse brister, orättvisor och missförhållanden. De klagar framför allt på överlappande befogenheter mellan å ena sidan kooperativ som verkar inom markförbättring och hydrogeologiskt skydd, och å andra sidan uppdrag i regionen. De menar också att valsystemet är odemokratiskt och att detta leder till att de största jordbrukssammanslutningarna och markägarna kan bedriva en totalitär förvaltning och kontroll, samt att systemet för rekrytering av personal, där personer väljs ut genom direkta samtal efter de administrativa kommittéernas godtycklighet snarare än genom öppna anställningsförfaranden, inte är normalt.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now