Tiere

(koos kolme allkirjaga) ELi kariloomade tapmiseks kolmandatesse riikidesse vedamise kohta 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
58 Supporters 58 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsioonis mõistetakse hukka praegune olukord, kus elusloomad veetakse kolmandatesse riikidesse, samuti kolmandate riikide tapamajade tavad. Petitsiooni esitaja viitab äriühingu ZDF telekanalil üle kantud dokumentaalfilmile „37 Degrees – Classified: Animal Transport“ („37 kraadi – salastatud: loomade vedu“). Petitsiooni allkirjastanud isikud heidavad ette, et kuigi nimetatud probleemide kohta on ühiskonnas palju arutelusid peetud, ei ole võetud asjakohaseid meetmeid, et tagada loomade nõuetekohane kohtlemine kooskõlas ELi reeglite ja eeskirjadega. Eelkõige osutavad petitsiooni esitajad dokumentaalfilmis esitatud väidetele, mille kohaselt paljudes islamiriikides, näiteks Türgi ja Lähis-Ida riigid, ei järgita loomade halal-sertifitseeritud tapmisel nõuetekohaseid kaitseabinõusid. Petitsiooni esitajad nõuavad valdkonnas kiiresti seadusandlikke meetmeid või keeldu vedada ELi kariloomi riikidesse, milles ei järgita ELis kehtivaid loomade heaolu standardeid.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international