Tiere

Li tinkludi tliet firem oħra, dwar it-trasport u t-tbiċċir ta' bhejjem tal-UE f'pajjiżi terzi 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
58 Supporters 58 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjoni tiddenunzja s-sitwazzjoni attwali tat-trasport ta' annimali ħajjin lejn pajjiżi terzi kif ukoll il-prattiki ta' tbiċċir f'pajjiżi terzi. Il-petizzjonant jirreferi għad-dokumentarju bl-isem "37 Degrees – Classified: Animal Transport", imxandar mill-korporazzjoni ZDF. Il-firmatarji tal-petizzjoni joġġezzjonaw għall-fatt li filwaqt li tqajmet ħafna diskussjoni soċjetali dwar dawn il-kwistjonijiet, ma ttieħdet ebda azzjoni biex jiġi żgurat it-trattament xieraq tal-annimali skont ir-regoli u r-regolamenti tal-UE. B'mod partikolari, il-petizzjonanti jirreferu għall-allegazzjonijiet li saru fid-dokumentarju li ħafna pajjiżi Iżlamiċi, bħat-Turkija u dawk fil-Lvant Nofsani, ma josservawx salvagwardji xierqa filwaqt li jissoġġettaw lill-annimali għal tbiċċir ċertifikat Halal. Il-petizzjonanti jitolbu azzjoni leġiżlattiva urġenti dwar is-suġġett, u għal projbizzjoni fuq it-trasport tal-bhejjem tal-UE lejn pajjiżi li ma jirrispettawx l-istandards tal-UE tal-benesseri tal-annimali.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now