Tiere

Li tinkludi tliet firem oħra, dwar it-trasport u t-tbiċċir ta' bhejjem tal-UE f'pajjiżi terzi 

U. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
57 Supporters 57 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjoni tiddenunzja s-sitwazzjoni attwali tat-trasport ta' annimali ħajjin lejn pajjiżi terzi kif ukoll il-prattiki ta' tbiċċir f'pajjiżi terzi. Il-petizzjonant jirreferi għad-dokumentarju bl-isem "37 Degrees – Classified: Animal Transport", imxandar mill-korporazzjoni ZDF. Il-firmatarji tal-petizzjoni joġġezzjonaw għall-fatt li filwaqt li tqajmet ħafna diskussjoni soċjetali dwar dawn il-kwistjonijiet, ma ttieħdet ebda azzjoni biex jiġi żgurat it-trattament xieraq tal-annimali skont ir-regoli u r-regolamenti tal-UE. B'mod partikolari, il-petizzjonanti jirreferu għall-allegazzjonijiet li saru fid-dokumentarju li ħafna pajjiżi Iżlamiċi, bħat-Turkija u dawk fil-Lvant Nofsani, ma josservawx salvagwardji xierqa filwaqt li jissoġġettaw lill-annimali għal tbiċċir ċertifikat Halal. Il-petizzjonanti jitolbu azzjoni leġiżlattiva urġenti dwar is-suġġett, u għal projbizzjoni fuq it-trasport tal-bhejjem tal-UE lejn pajjiżi li ma jirrispettawx l-istandards tal-UE tal-benesseri tal-annimali.

Thank you for your support, U. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now