Umwelt

Gesteund door 14 484 medeondertekenaars, over de afgifte van bouwvergunningen voor gebouwen aan de Zwarte Zeekust van Bulgarije die naar verluidt een gevaar vormen voor beschermde gebieden  

Валери Стойков
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener stelt dat de afgifte van bouwvergunningen voor een groot ondernemersproject aan de Zwarte Zeekust (Irakli, St Konstantin en Elena, Gradina, Alepu, Arapia, Coral, Sinemorets, Silistar) onwettig is op grond van het de huidige regelgeving. In 2003 is in opdracht van het ministerie van Milieu en Water de benaming van het ministerie van Milieu en Water van beschermde gebieden geschrapt. Dit was een van de manieren om de verandering van de status van het land te faciliteren, evenals de daaropvolgende speculatieve transacties op het grondgebied langs de kust. De constructies zijn gepland in twee beschermde gebieden, een Natura 2000-gebied en het "Ropotamo Complex", die een unieke habitat vormen voor trekvogels en zeer zeldzame plantensoorten. Indiener meent dat deze ontwikkelingen aan de Zwarte Zeekust van Bulgarije onverenigbaar zijn met de vereisten van de Europese Unie en een flagrante schending vormen van milieurichtlijnen (habitatrichtlijn (92/43/EEG); vogelrichtlijn (2009/147/EG); milieueffectbeoordelingsrichtlijn (2011/92/EU); richtlijn strategische milieueffectbeoordeling (2001/42/EG)).

Thank you for your support, Валери Стойков

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international