Umwelt

S 14 484 podpisy, ve věci vydávání stavebních povolení na stavby na pobřeží Černého moře v Bulharsku, které údajně ohrožují chráněná území  

Валери Стойков
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel uvádí, že vydání stavebních povolení pro velký podnikatelský projekt na pobřeží Černého moře (Irakli, Sv. Konstantin a Elena, Gradina, Alepu, Arapia, Coral, Sinemorec, Silistar) není za současného regulačního režimu legální. V roce 2003 bylo na příkaz ministerstva životního prostředí a vody zrušeno chráněné území vyhlášené tímto ministerstvem, což bylo jedním ze způsobů, jakými se v pobřežní oblasti usnadnila změna statusu lokality a následné spekulativní transakce. Plánované stavby se týkají dvou chráněných území, konkrétně sítě Natura 2000 a „Ropotamo Complex“, které představují jedinečné životní prostředí pro tažné ptáky a velmi vzácné druhy rostlin. Dle předkladatele je tento vývoj na pobřeží Černého moře neslučitelný s požadavky Evropské unie a je jednoznačným porušením směrnic o životním prostředí (směrnice o ochraně přírodních stanovišť (92/43/EEC), směrnice o ochraně ptáků (2009/147/EC), směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (2011/92/EU) a směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (2001/42/EC)).

Thank you for your support, Валери Стойков

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international