Umwelt

Och undertecknad av ytterligare 14 484 personer, om beviljande av bygglov för byggprojekt längs Bulgariens svartahavskust som enligt framställaren innebär risker för skyddade områden  

Валери Стойков
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren hävdar att beviljandena av bygglov för stora byggprojekt längs med Svarta havet (Irakli, S:t Konstantin och Helena, Gradina, Alepu, Arapia, Coral, Sinemorets och Silistar) är olagliga enligt nuvarande regelverk. År 2003 tog miljö- och vattenministeriet bort sin kategorisering av områdena som skyddade områden, och det har varit ett av sätten som har gjort det möjligt att ändra förhållandena avseende marken och de därpå följande spekulativa transaktionerna längs med kusten. De planerade byggprojekten ligger inom två skyddade områden, nämligen Natura 2000 och Ropotamokomplexet, som är unika livsmiljöer för flyttfåglar och väldigt sällsynta växtarter. Enligt framställaren bryter denna exploatering längs med Bulgariens svartahavskust mot Europeiska unionens krav och är en uppenbar överträdelse av miljödirektiven (habitatdirektivet (92/43/EEG), fågeldirektivet (2009/147/EG), direktivet om miljökonsekvensbedömning (2011/92/EU) och direktivet om strategisk miljöbedömning (2001/42/EC)).

Thank you for your support, Валери Стойков

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international