Umwelt

So 14 484 podpismi, o vydávaní stavebných povolení na stavby pozdĺž pobrežia Čierneho mora v Bulharsku, ktoré údajne ohrozujú chránené oblasti  

Валери Стойков
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície tvrdí, že vydávanie stavebných povolení na hlavný podnikateľský projekt na pobreží Čierneho mora (Irakli, Sv. Konstantin a Elena, Gradina, Alepu, Arapia, Coral, Sinemores, Silistar) je v súčasnom regulačnom režime nezákonné. V roku 2003 sa uznesením ministerstva životného prostredia a vôd zrušilo označenie chránených oblastí tohto ministerstva, a stalo sa to jedným zo spôsobov, ako uľahčiť zmenu štatútu pôdy a následné špekulatívne transakcie na území pozdĺž pobrežia. Plánované stavby sa majú uskutočniť v dvoch chránených oblastiach, a to Natura 2000 a Komplex Ropotamo, ktoré sú jedinečným biotopom pre sťahovavé vtáky a veľmi vzácne druhy rastlín. Podľa názoru predkladateľa petície je táto činnosť pozdĺž pobrežia Čierneho mora v Bulharsku nezlučiteľná s požiadavkami Európskej únie a zjavným porušením smerníc o ochrane životného prostredia (smernica 92/43/EHS o biotopoch, smernica 2009/147/ES o vtáctve, smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, smernica 2001/42/ES o strategickom environmentálnom hodnotení).

Thank you for your support, Валери Стойков

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international