Umwelt

подкрепена от 14484 подписа, относно издаването на разрешителни за строеж по крайбрежието на Черно море в България, за които се твърди, че водят до застрашаване на защитените зони 

Валери Стойков
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията твърди, че издаването на разрешителни за строеж за голям предприемачески проект по крайбрежната ивица на Черно море (Иракли, Свети Константин и Елена, Градина, Алепу, Арапя, Корал, Синеморец, Силистар) е незаконно съгласно настоящия регулаторен режим. През 2003 г., по заповед на Министерството на околната среда и водите, Министерството на околната среда и водите е престанало да определя защитените зони и това се е превърнало един от начините за улесняване на промяната на статута на земята и за улесняване на последващите спекулативни операции на територията на бреговата линия. Планираното строителство попада в две защитени зони, а именно „Натура 2000“ и „Комплекс Ропотамо“, които представляват уникално местообитание за прелетни птици и много редки растителни видове. Според вносителя на петицията това развитие по протежение на черноморското крайбрежие на България е несъвместимо с изискванията на Европейския съюз и представлява явно нарушение на директивите в областта на околната среда (Директива 92/43/ЕИО за местообитанията); Директива за птиците (2009/147/ЕО); Директива за оценка на въздействието върху околната среда (2011/92/ЕС); Директива за стратегическата екологична оценка (2001/42/ЕО)).

Thank you for your support, Валери Стойков

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international