Umwelt

Z 14484 podpisami, w sprawie wydawania pozwoleń na budowę na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego, co rzekomo zagraża terenom chronionym 

Валери Стойков
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję twierdzi, że wydawanie pozwoleń na realizację dużego przedsięwzięcia w linii brzegowej Morza Czarnego (Irakli, Św. Konstantyn i Elena, Gradina, Alepu, Arapia, Coral, Sinemorets, Silistar) jest nielegalne przy obowiązujących obecnie przepisach. W 2003 r., postanowieniem Ministerstwa Środowiska i Gospodarki Wodnej, zniesiono wyznaczenie obszarów ochrony wprowadzone wcześniej przez to ministerstwo, co stało się jednym ze sposobów na ułatwienie zmiany statusu tych obszarów oraz późniejsze transakcje spekulacyjne na terenie wybrzeża. Planuje się prace budowlane na terenie dwóch obszarów chronionych, tj. Natura 2000 i Ropotamo Complex, które są wyjątkowym siedliskiem dla ptaków migrujących oraz bardzo rzadkich gatunków roślin. Według składającego petycję takie inwestycje na wybrzeżu Morza Czarnego są niezgodne z wymogami Unii Europejskiej i rażąco naruszają dyrektywy środowiskowe (dyrektywa siedliskowa (92/43/EWG), dyrektywa ptasia (2009/147/WE), dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (2011/92/UE), dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (2001/42/WE).

Thank you for your support, Валери Стойков

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international