Umwelt

Valeri Stoikov koos 14 484 allkirjaga ehitiste jaoks ehituslubade väljaandmise kohta Bulgaaria Musta mere rannikul, mis väidetavalt ohustab kaitsealasid  

Валери Стойков
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja väidab, et ehituslubade väljastamine suurte ettevõtlusprojektide jaoks Musta mere rannikul (Irakli, St Konstantin ja Elena, Gradina, Alepu, Arapia, Coral, Sinemorets, Silistar) on vastavalt kehtivale reguleerimiskorrale ebaseaduslik. 2003. aastal lõpetati keskkonna- ja veeministeeriumi korraldusega nimetatud ministeeriumi poolt kaitsealadele määratud kaitsestaatus, mis hõlbustas maa seisundi muutmist ja võimaldas hiljem rannikualal läbi viia spekulatiivseid tehinguid. Ehitustöid kavandatakse kahel kaitsealal, nimelt Natura 2000 alal, ning samuti alal „Ropotamo Complex”, mis on rändlindude ja ülimalt haruldaste taimeliikide ainulaadne elupaik. Petitsiooni esitaja arvates on need arengud Bulgaaria Musta mere rannikul vastuolus Euroopa Liidu nõuetega ja rikuvad jämedalt keskkonnadirektiive (92/43/EMÜ elupaikade direktiiv); linnudirektiiv (2009/147/EÜ); keskkonnamõju hindamise direktiiv (2011/92/EL); keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiiv (2001/42/EL).

Thank you for your support, Валери Стойков

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international