Umwelt

Og 14484 medunderskrivere, om udstedelse af byggetilladelser til opførelse af bygninger langs Bulgariens Sortehavskyst, som angiveligt bringer beskyttede områder i fare  

Валери Стойков
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren anfører, at udstedelsen af byggetilladelser til et stort entreprenørprojekt langs Sortehavets kyst (Irakli, St. Konstantin og Elena, Gradina, Alepu, Arapia, Coral, Sinemorets, Silistar) er ulovligt i henhold til gældende lovgivning. I 2003 udstedte Ministeriet for Miljø og Vand en bekendtgørelse, der ophævede dette ministeriums egen udpegelse af beskyttede områder, og dette blev en af måderne, hvorpå det blev gjort nemt at ændre områders status og efterfølgende foretage spekulative transaktioner på områderne langs kysten. De planlagte byggerier finder sted på to beskyttede områder, nemlig Natura 2000 og "Ropoamo Complex", som er et enestående levested for trækfugle og meget sjældne plantearter. Efter andragerens opfattelse er denne udvikling langs Bulgariens Sortehavskyst uforenelig med Den Europæiske Unions krav og en åbenlys krænkelse af miljødirektiverne (habitatdirektivet (92/43/EØF), fugledirektivet (2009/147/EF), direktivet om vurdering af indvirkning på miljøet (2011/92/EU) og direktivet om strategisk miljøvurdering (2001/42/EU)).

Thank you for your support, Валери Стойков

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international