Bauvorhaben

För Građanska inicijativa za čisti okoliš MO Srednja Strana, Solin, om påstådda oriktigheter inom ett projekt som finansieras av EU:s sammanhållningsfond  

Građanska inicijativa za čisti okoliš MO Srednja Strana, Solin
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 19/12/2019
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren uppger att miljö- och energieffektivitetsfonden i Kroatien tog emot ansökan avseende ett projekt angående staden Solin och godkände den, trots det faktum att projektet inte var förenligt med rekommendationerna om storleken på och värdet av projekt. Enligt framställarens uppfattning är förläggningen av återvinningsanläggningen i det inlämnade projektet olämplig: den är granne med två lekplatser och en idrottsförenings anläggning. Dessutom informerades medborgarna inte om valet av plats, och kunde inte delta i den offentliga debatten eftersom de lokala myndigheterna på ett godtyckligt sätt – och utan att samråda med experter – valde den förläggningen. Den framställning från medborgare som undertecknats av 498 personer – mer än 70 % av bostadsområdets vuxna invånare – som krävde att återvinningsanläggningen skulle förläggas till en annan, lämpligare plats (det finns fem, sex andra lämpliga platser i staden) förkastades.

Thank you for your support, Građanska inicijativa za čisti okoliš MO Srednja Strana, Solin

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now