Bauvorhaben

V mene Građanska inicijativa za čisti okoliš MO Srednja Strana, Solin, o údajných nezrovnalostiach v rámci projektu financovaného z Kohézneho fondu EÚ  

Građanska inicijativa za čisti okoliš MO Srednja Strana, Solin
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched December 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície uvádza, že chorvátsky fond pre environmentálnu a energetickú efektívnosť schválil žiadosť o realizáciu projektu týkajúceho sa mesta Solin, a to i napriek tomu, že tento projekt nebol v súlade s odporúčaniami vzťahujúcimi sa na rozsah a hodnotu projektov. Podľa názoru predkladateľa petície je umiestnenie recyklačného strediska, ktoré je súčasťou predloženého projektu, nevhodné, keďže je naplánované vedľa dvoch detských ihrísk a areálu športového klubu. Občania neboli okrem toho o výbere miesta informovaní a nemohli sa zúčastniť na verejnej diskusii, pretože toto miesto vybrali miestne orgány svojvoľne a bez konzultácie s odborníkmi. Petícia občanov, ktorú podpísalo 498 osôb (čo je viac ako 70 % dospelých osôb žijúcich v dotknutej oblasti), požadujúca premiestnenie recyklačného strediska do inej, vhodnejšej lokality (v meste je 5 – 6 ďalších vhodných miest) bola zamietnutá.

Thank you for your support, Građanska inicijativa za čisti okoliš MO Srednja Strana, Solin

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now