För Građanska inicijativa za čisti okoliš MO Srednja Strana, Solin, om påstådda oriktigheter inom ett projekt som finansieras av EU:s sammanhållningsfond  

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now