Handelspolitik

?C. Itaalia liikluseeskirja muudatuste kohta seoses välismaal registreeritud sõidukite kasutamisega 

F. C.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja viitab Itaalia liikluseeskirja hiljutisele muudatusele, millega keelatakse Itaalia elanikel (isikud, kes on olnud riigis kauem kui 60 päeva) teistes liikmesriikides registreeritud sõidukite juhtimine (välja arvatud renditud, liisitud või laenatud sõidukid). Petitsiooni esitaja sõnul on asjaomases seaduses sätestatud, et uue reegli rikkumise korral võidakse trahvida nii õigusrikkujat kui ka konfiskeerida sõiduk ja sõiduki dokumendid, mis sunnib omanikku läbima Itaalia bürokraatia kadalippu. Petitsiooni esitaja palub ELi institutsioonidel võtta seisukoht kõnealuste nõuete siseturuga kokkusobivuse kohta, kuna tema väitel on nende puhul tegemist otsese või kaudse diskrimineerimisega kaupade ja isikute vaba liikumise valdkonnas.

Thank you for your support, F. C.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international