Handelspolitik

Om ändring av de italienska trafikföreskrifterna vad gäller användningen av utlandsregistrerade fordon 

F. C.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren hänvisar till en nyligen genomförd ändring av de italienska trafikföreskrifterna, enligt vilken invånare i Italien (de som har varit där i mer än 60 dagar) förbjuds att framföra fordon som är registrerade i andra medlemsstater (med undantag för fordon som hyrs, leasas eller lånas). Enligt framställaren anges det i den relevanta lagstiftningen att överträdelse av den nya bestämmelsen inte bara medför att gärningsmannen kan bötfällas utan även att fordonet och fordonshandlingarna kan konfiskeras, vilket innebär att ägaren tvingas ta sig igenom högar av italiensk byråkrati. Framställaren uppmanar de europeiska institutionerna att ta ställning till huruvida bestämmelserna i fråga är förenliga med den inre marknaden. Själv hävdar han att de utgör direkt eller indirekt diskriminering på området fri rörlighet för varor och personer.

Thank you for your support, F. C.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international